หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช มาศึกษาดูงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
โดย : admin
อ่าน : 833
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงานเรื่อง การดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 โดยนำเสนอแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด มีนายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ เเละคณะครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแฟ้ม เป็นวิทยากรในการบรรยายร่วมกัน